featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn
featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn

Kunstavond

Ont­dek op vrij­dag­avond het Wit­te de Wit­h­kwar­tier, het kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam! Be­zoek de gra­tis Kunst­avond op ei­gen ge­le­gen­heid of neem deel aan de Kunst­block Tour waar­bij een gids je in een high speed tour van een uur mee­neemt langs de kunst­in­stel­lin­gen in het Wit­te de Wit­h­kwar­tier: MAMA, TENT, Witte de With Center for Contemporary Art, V2_ […]

lees meer
featured-image

Kunstblock Tour

Het Wit­te de Wit­h­kwar­tier heeft zich van­af de ja­ren ‘90 ont­wik­keld tot een cul­tu­re­le hot­s­pot, met een uit­ge­spro­ken, he­den­daag­se sfeer. Kunst­block heeft een ac­tie­ve rol in de straat en door krach­ten te bun­de­len kun­nen we bij­zon­de­re pro­jec­ten re­a­li­se­ren, zo­als de Kunst­block Tour. Wij wer­ken graag op maat en in over­leg kan de Kunst­block Tour ge­com­bi­neerd […]

lees meer
featured-image
beschrijving ontbreekt