featured-image
beeld: foto: Aad Hoogendoorn
featured-image
beeld: foto: Aad Hoogendoorn

KUNST­AVOND XL OPENT VR 8 SEPT ’T CUL­TU­RE­LE SEI­ZOEN

Het Rotterdamse culturele seizoen wordt op vrijdag 8 september ingeluid met een speciale Kunstavond XL-editie in het Kunstkwartier van Rotterdam. Ont­dek de veel­zij­dig­heid van de he­den­daag­se kunst in het Kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam: van beel­den­de kunst tot mu­ziek, van per­for­man­ce tot film, een kunst­tour en meer! Er is een door­lo­pend pro­gram­ma, pak tus­sen­door een ter­ras­je en dans […]

lees meer
featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn

Kunstavond

Ont­dek op vrij­dag­avond het kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam! Be­zoek de gra­tis Kunst­avond op ei­gen ge­le­gen­heid of neem deel aan de Kunst­block Tour waar­bij een gids je in een high speed tour van een uur mee­neemt langs de Kunstblock-inst­el­lin­gen: MAMA, TENT, Witte de With Center for Contemporary Art, V2_ en WORM/UBIK/Slash Gallery/Wunderbar/Performance Bar. De Kunst­avond is elke vrij­dag […]

lees meer
featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn
featured-image
beschrijving ontbreekt
featured-image

Kunstblock Tour

Het Rotterdamse kunstkwar­tier heeft zich van­af de ja­ren ‘90 ont­wik­keld tot een cul­tu­re­le hot­s­pot, met een uit­ge­spro­ken, he­den­daag­se sfeer. Kunst­block heeft een ac­tie­ve rol in de straat en door krach­ten te bun­de­len kun­nen we bij­zon­de­re pro­jec­ten re­a­li­se­ren, zo­als de Kunst­block Tour. Wij wer­ken graag op maat en in over­leg kan de Kunst­block Tour ge­com­bi­neerd wor­den […]

lees meer