featured-image
beeld: Issue Wrestling Coolstof
featured-image
beeld: Issue Wrestling Coolstof

VR 8 DE­CEM­BER: STRAAT­PER­FOR­MAN­CE, IS­SUE WREST­LING (COO­L­STOF)

Als on­der­deel van Coo­l­stof pre­sent WORM op 8 de­cem­ber Is­sues Wrest­ling – een pu­bliek event waar­bij er wordt ge­wor­steld met maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men. Is­sue Wrest­ling gaat op een speel­se ma­nier maat­schap­pe­lij­ke kwes­ties aan. Hier­mee wordt een al­ter­na­tief po­di­um ont­wik­keld voor maat­schap­pe­lijk de­bat. Dit de­bat heeft vaak een grim­mig ka­rak­ter en te­gen­stel­lin­gen wor­den voor­al be­ves­tigd zon­der dat […]

lees meer
featured-image
beeld: Vacature, Kunstblock MCPR

COÖRDI­NA­TOR MAR­KE­TING & COM­MU­NI­CA­TIE (FREE­LAN­CE/​​ZZP)

Over Kunstblock Kunstblock in het Kunstkwartier is een samenwerkingsinitiatief van de kunstinstellingen in en rondom de Witte de Withstraat: Showroom MAMA, TENT Rotterdam, CBK Rotterdam, V2_Instituut voor de Instabiele Media, Witte de With Center for Contemporary Art en WORM Instituut voor Avantgardistische Recreatie. De kunstinstellingen hebben ieder een geheel hedendaagse programmering maar elk met een […]

lees meer
featured-image
beeld: Vacature, Kunstblock MCPR
featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn
featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn

Kunstavond

Ont­dek op vrij­dag­avond het kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam! Be­zoek de gra­tis Kunst­avond op ei­gen ge­le­gen­heid of neem deel aan de Kunst­block Tour waar­bij een gids je in een high speed tour van een uur mee­neemt langs de Kunstblock-inst­el­lin­gen: MAMA, TENT, Witte de With Center for Contemporary Art, V2_ en WORM/UBIK/Slash Gallery/Wunderbar/Performance Bar. De Kunst­avond is elke vrij­dag […]

lees meer