featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn
featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn

Kunstavond

Ont­dek op vrij­dag­avond het Wit­te de Wit­h­kwar­tier, het kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam! Be­zoek de gra­tis Kunst­avond op ei­gen ge­le­gen­heid of neem deel aan de Kunst­block Tour waar­bij een gids je in een high speed tour van een uur mee­neemt langs de kunst­in­stel­lin­gen in het Wit­te de Wit­h­kwar­tier: MAMA, TENT, Witte de With Center for Contemporary Art, V2_ […]

lees meer