Stichting Kunstblock

Kunstblock is de naam van de samenwerkende kunstinstellingen in het Witte de Withkwartier in Rotterdam: CBK Rotterdam, MAMA, TENT Rotterdam, V2_ Lab voor de Instabiele Media, Witte de With Center for Contemporary Art en WORM, Instituut voor Avantgardistische Recreatie. Kunstblock is opgericht om gezamenlijk (brede) publieksprogramma’s en promotie te realiseren waarvoor de instellingen afzonderlijk te klein of te specifiek zijn. Door programma’s slim aan elkaar te koppelen, nieuwe formats te bedenken en activiteiten op elkaar af te stemmen is de ambitie van de partners van Kunstblock om meer publiek aantrekken en een grotere impact en reikwijdte bereiken op het kunst- en stedelijke klimaat. Daarnaast is educatie een belangrijk onderdeel van het programma.

Kunstblock speelt een actieve rol in de straat en de stad. Kunst en cultuur zijn bij uitstek geschikt om nieuwe verbanden te leggen (zowel binnen de straat als op stedelijk, nationaal en internationaal niveau) en verschillende doelgroepen aan te spreken. Het versterken en opzetten van duurzame relaties (met instellingen, ondernemers, bewoners en bezoekers), alsmede het initiëren van ingrepen in de omgeving van de Witte de Withstraat door middel van kunst en cultuur, zijn de voornaamste taken van Kunstblock. Kunstblock richt zich daarbij op kunst en cultuur die blijft-en-beklijft en daarmee bijdraagt aan de toekomst van én continuïteit in het Witte de Withkwartier en Rotterdam. Alle samenwerkingen van Kunstblock met externe partners, zoals festivals en andere evenementen, ondersteunen deze ambities.

Tot de activiteiten van Kunstblock behoren onder meer: de Kunstavond, met elke vrijdag speciale avondopenstellingen, gratis van 18.00 tot 21.00 uur; de Kunstblock Tours met een rondleiding langs de instellingen van Kunstblock; de jaarlijks wisselende ‘Blockbuster’ en het ontwikkelen van kunstprojecten in de openbare ruimte.

Verder heeft Kunstblock een gedeelde agenda met een afgestemde programmering, een corporate marketingstrategie en delen we kennis en faciliteiten. Kunstblok heeft een ‘kunstmanager’ die Kunstblock representeert in de stedelijke planning rondom het Witte de Withkwartier en verbanden legt tussen ondernemers, bewoners en de culturele instellingen.

Wilt u meer weten van Kunstblock of in contact komen stuur dan een email naar info@kunstblock.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Kunstblock heeft een ANBI status. KvK. 58414908. Btwnr. NL853030364B01. Hier heeft u inzage in de beleidsdocumenten.

Contactgegevens

Stichting Kunstblock
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
Nederland

E info@kunstblock.nl
T +31 (0)10 411 01 44

facebook twitter

Instellingen

CBK R'dam

Als betrouwbare partner, deskundige adviseur en als innovatief ondernemer, brengt CBK R’dam beeldende kunst, de stad, kunstenaars en publiek met elkaar in contact door middel van een gevarieerd en verbindend programma. Daarnaast zorgt het CBK voor een betekenisvolle werkplek voor getalenteerde kunstenaars en werkt aan de stad Rotterdam als een stimulerende ontmoetingsplek voor betrokken burgers en bezoekers die kunst een warm hart toedragen.

Eendrachtsstraat 10
3012XL Rotterdam
Nederland

T +31 (0)10 436 02 88

Link

marker

MAMA

MAMA is een platform voor visuele cultuur op het grensvlak van beeldende kunst en populaire cultuur en een thuisbasis voor de jongste generatie beeldmakers, kunstenaars en publiek tussen de 16-26 jaar. MAMA maakt tentoonstellingen, boeken en tijdschriften, organiseert performances en events, presenteert en vertegenwoordigt jonge kunstenaars in binnen- en buitenland en maakt deel uit van een internationaal netwerk van gelijkgezinde organisaties.

Witte de Withstraat 29-31
3012BL Rotterdam
Nederland

T +31 (0)10 233 20 22

Link

marker

TENT Rotterdam

TENT is een platform voor 100% hedendaagse kunst dat zijn wortels heeft in Rotterdam. TENT richt zich via haar uiteenlopende programmering op relevante ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst, waarbij er speciale aandacht is voor actuele thematiek. Biedt een podium aan zowel gevestigde kunstenaars als jonge nieuwe talenten.

Witte de Withstraat 50
3012BR Rotterdam
Nederland

T +31 (0)10 413 54 98

Link

marker

V2_

V2_ is een interdisciplinair centrum voor kunst en media techonolgie in Rotterdam. V2_ doet onderzoek op het snijvlak van kunst, technologie en maatschappij. V2_ presenteert, produceert, archiveert en publiceert en biedt een platform waar kunstenaars, wetenschappers, ontwikkelaars van software en hardware, onderzoekers en theoretici van verschillende disciplines hun vondsen kunnen delen.

Eendrachtsstraat 10
3012XL Rotterdam
Nederland

T +31 (0)10 206 72 72

Link

marker

Witte de With Center for Contemporary Art

Witte de With Center for Contemporary Art is een internationale kunstinstelling met Rotterdam als thuisbasis. Sinds 1990 verkent Witte de With de hedendaagse kunst wereldwijd en reflecteert op sociale en politieke ontwikkelingen door middel van tentoonstellingen, theoretische en educatieve programma’s, symposia, live events en publicaties.

Witte de Withstraat 50
3012BR Rotterdam
Nederland

T +31 (0)10 411 01 44

Link

marker

WORM

WORM heeft haar wortels in dada, fluxus en punk en opereert met een DIY-mentality op de gebieden van avantgarde en sustainability. Met een scherpe programmering presenteert WORM een bonte verzameling aan concerten, filmvertoningen, lezingen, parties, workshops, seminars en publicaties.

Boomgaardsstraat 71
3012XA Rotterdam
Nederland

T +31 (0)10 476 78 32

Link

marker