featured-image
beeld: Design: nonstopcollective
featured-image
beeld: Design: nonstopcollective

FR 9 FEBRUARI: STREET­PER­FOR­MANCE, BLOK BETON (COOL­STOF)

Dit seizoen kom je nog meer kunst tegen in de wijk Cool. Naast de wekelijkse Kunstavonden waarbij je elke vrijdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur gratis toegang krijgt tot de hedendaagse kunstinstellingen in het Rotterdamse Kunstkwartier, gebeurt er komende maanden ook veel buiten op straat.

De performance Blok Beton van Maurice Meewisse haakt in op de behoefte van mensen om met hun arbeid te investeren in iets dat nut of betekenis heeft. Fysieke arbeid vormt de inspiratiebron voor Meewisses projecten. In de performance mixt en stort Meewisse beton in een mal. De geluiden die hierbij worden geproduceerd zoals van de betonmachine, de kruiwagen en het storten, worden ter plekke door geluidskunstenaar Jordy Walker gesampled. Het zware werk wordt tegelijkertijd gevierd met een winterfeest met koek-en-zopie. Op 11 februari om 14:00 uur breekt de kunstenaar het object uit de mal. De buurt krijgt bij monde van een afgezant zeggenschap over het object.

Blok Beton (door Maurice Meewisse), vr 9 februari, 18.00 t/​m 20.30 uur, gra­tis tij­dens de Kunstavond (18.00 t/​m 21.00 uur), website Coolstof