featured-image
beeld:

Info

Kunstblock is de naam van de samenwerkende kunstinstellingen in het Kunstkwartier van Rotterdam: CBK Rotterdam, MAMA, TENT Rotterdam, V2_, Kunstinstituut Melly en WORM, Instituut voor Avantgardistische Recreatie.

Kunstblock is opgericht om gezamenlijk (brede) publieksprogramma’s en promotie te realiseren waarvoor de instellingen afzonderlijk te klein of te specifiek zijn. Door programma’s slim aan elkaar te koppelen, nieuwe formats te bedenken en activiteiten op elkaar af te stemmen willen de partners van Kunstblock meer publiek aantrekken en een grotere impact en reikwijdte bereiken op het kunst- en stedelijke klimaat.

Stichting Kunstblock
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
E info@kunstblock.nl
T +31 (0)10 411 01 44
www.kunstblock.nl

ANBI

Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht.

JAARRAPPORTEN

2021
2020
2019