featured-image
beschrijving ontbreekt
featured-image

Kunstblock zoekt: een freelance communicatiemedewerker

Kunstblock in het Kunstkwartier is een samenwerkingsinitiatief van de kunstinstellingen in en rondom de Witte de Withstraat: MaMA, V2_Lab voor de Instabiele Media, Kunstinstituut Melly en WORM. De kunstinstellingen hebben ieder een hedendaagse programmering maar elk met een eigen invalshoek. Samen promoten we onze activiteiten door middel van de wekelijkse Kunstavond. We zijn op zoek […]

lees meer
featured-image

De Kunstavond

Elke vrij­dag­avond van 18 tot 21 uur ope­nen V2_, WORM, MAMA en Kunst­in­sti­tuut Mel­ly gra­tis hun deu­ren tij­dens de brui­sen­de Kunst­avond in Rot­ter­dam. Dit is je kans om he­den­daag­se kunst te er­va­ren in het hart van het kunst­kwar­tier. Kunst­block, een sa­men­wer­kings­ini­ti­a­tief van deze vier kunst­in­stel­lin­gen, co­ör­di­neert deze vrij­dag­avon­den om je een rijk en ge­va­ri­eerd aan­bod […]

lees meer
featured-image
beschrijving ontbreekt