featured-image
beeld: nonstopcollective
featured-image
beeld: nonstopcollective

COOLSTOF x WDW: Fluisteren in Stilte (door Alice Fleming en Darren O’Donnell)

Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst presenteert Fluisteren in Stilte, het vijfde project van COOLSTOF: een reeks performances die door vijf Kunstblockinstellingen worden gerealiseerd in de wijk Cool, rond de Witte de Withstraat. Fluisteren in Stilte is een performance in samenwerking met een groep jongeren uit de wijk Cool. Samen met het Aalsmeersch Bloemenhuis […]

lees meer
featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn

Kunstavond

Ont­dek op vrij­dag­avond het kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam! Be­zoek de gra­tis Kunst­avond op ei­gen ge­le­gen­heid of neem deel aan de Kunst­block Tour waar­bij een gids je in een high speed tour van een uur mee­neemt langs de Kunstblock-inst­el­lin­gen: MAMA, TENT, Witte de With Center for Contemporary Art, V2_ en WORM/UBIK/Slash Gallery/Wunderbar/Performance Bar. De Kunst­avond is elke vrij­dag […]

lees meer
featured-image
beeld: Aad Hoogendoorn
featured-image
beschrijving ontbreekt
featured-image

Museumnacht010 2018

In één nacht ontdekken wat Rotterdam aan kunst en cultuur te bieden heeft? Dat doe je natuurlijk tijdens Museumnacht010! Op zaterdag 3 maart 2018 openen ruim 40 Rotterdamse musea en culturele instellingen van 20:00 tot 01:00 hun deuren. Gezamenlijk brengen zij een uniek programma met de mooiste exposities, uitzonderlijke collecties, onverwachte performances en opmerkelijke workshops. […]

lees meer
featured-image
beeld: Non Stop Collective

VR 23 FE­BRU­A­RI: OPERATION EARNEST VOICE (COOL­STOF)

V2_ presenteert Operation Earnest Voice, het vierde project van COOLSTOF: een reeks performances die door vijf Kunstblockinstellingen worden gerealiseerd in de wijk Cool, rond de Witte de Withstraat. Operation Earnest Voice is een performatieve installatie die sociale media gebruikt om de publieke opinie en het debat in Rotterdam te verstoren, beïnvloeden en manipuleren. De performance vindt […]

lees meer
featured-image
beeld: Non Stop Collective
featured-image
beeld: Design: nonstopcollective
featured-image
beeld: Design: nonstopcollective

FR 9 FEBRUARI: STREET­PER­FOR­MANCE, BLOK BETON (COOL­STOF)

Dit seizoen kom je nog meer kunst tegen in de wijk Cool. Naast de wekelijkse Kunstavonden waarbij je elke vrijdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur gratis toegang krijgt tot de hedendaagse kunstinstellingen in het Rotterdamse Kunstkwartier, gebeurt er komende maanden ook veel buiten op straat. De performance Blok Beton van Maurice Meewisse haakt in op […]

lees meer
featured-image
beeld: Issue Wrestling Coolstof

VR 8 DE­CEM­BER: STRAAT­PER­FOR­MAN­CE, IS­SUE WREST­LING (COO­L­STOF)

Als on­der­deel van Coo­l­stof pre­sent WORM op 8 de­cem­ber Is­sues Wrest­ling – een pu­bliek event waar­bij er wordt ge­wor­steld met maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men. Is­sue Wrest­ling gaat op een speel­se ma­nier maat­schap­pe­lij­ke kwes­ties aan. Hier­mee wordt een al­ter­na­tief po­di­um ont­wik­keld voor maat­schap­pe­lijk de­bat. Dit de­bat heeft vaak een grim­mig ka­rak­ter en te­gen­stel­lin­gen wor­den voor­al be­ves­tigd zon­der dat […]

lees meer
featured-image
beeld: Issue Wrestling Coolstof