featured-image
beschrijving ontbreekt
featured-image

Kunstblock Tour

Het Rotterdamse kunstkwar­tier heeft zich van­af de ja­ren ‘90 ont­wik­keld tot een cul­tu­re­le hot­s­pot, met een uit­ge­spro­ken, he­den­daag­se sfeer. Kunst­block heeft een ac­tie­ve rol in de straat en door krach­ten te bun­de­len kun­nen we bij­zon­de­re pro­jec­ten re­a­li­se­ren, zo­als de Kunst­block Tour. Wij wer­ken graag op maat en in over­leg kan de Kunst­block Tour ge­com­bi­neerd wor­den […]

lees meer