featured-image
beschrijving ontbreekt
featured-image

de Kunstavond Volledig Online

Helaas moeten we de komende 2 weken dicht voor publiek door de maatregelen die begin deze week zijn aangekondigd. Maar niet getreurd, alle Kunstblock instellingen gaan verder online! Soms moet je reserveren van te voren. In het programma overzicht wordt alles per onderdeel aangegeven! Het volledige programma wordt verzameld op dekunstavond.nl/programma.

lees meer
featured-image

Kunstblock Tour

Het Rotterdamse kunstkwar­tier heeft zich van­af de ja­ren ‘90 ont­wik­keld tot een cul­tu­re­le hot­s­pot, met een uit­ge­spro­ken, he­den­daag­se sfeer. Kunst­block heeft een ac­tie­ve rol in de straat en door krach­ten te bun­de­len kun­nen we bij­zon­de­re pro­jec­ten re­a­li­se­ren, zo­als de Kunst­block Tour. Wij wer­ken graag op maat en in over­leg kan de Kunst­block Tour ge­com­bi­neerd wor­den […]

lees meer
featured-image
beschrijving ontbreekt